czwartek, 9 czerwca 2011

Nadal jest niedobrze

W maju PUP w Górze zarejestrował 258 bezrobotnych (118 kobiet). W tym samym miesiącu 197 bezrobotnych (84 kobiety) podjęło pracę. W tej liczbie 170 bezrobotnych pracowało poprzednio, 88 dotąd nie pracowało a 15 osób zostało zwolnionych z winy zakładu pracy.

W maju z ewidencji PUP, z różnych powodów, wyłączono 331 bezrobotnych. 197 osób podjęło w tym okresie pracę. W tej liczbie znajduje się 113 osób, którym udało się podjąć pracę sezonową. Pracę subsydiowaną otrzymało 30 osób. Mowa tu o tych, którzy otrzymali prace interwencyjne – 3 bezrobotnych, roboty publiczne – 16 osób, podjęli działalność gospodarczą otrzymując pożyczkę z PUP – 8 osób.

13 osób rozpoczęło staże, które teraz odbywają się na odmiennych i trudniejszych warunkach. Osoba pragnąca otrzymać staż musi otrzymać od pracodawcy zapewnienie, iż po zakończeniu stażu będzie nadal zatrudniona przez okres minimum 6 miesięcy.

Szkolenia rozpoczęło 21 bezrobotnych a powodem wykreślenia z rejestru PUP 79 osób było niepotwierdzeni przez nie gotowości do podjęcia pracy.

Warto też pamiętać o tym, iż na terenie naszego powiatu aż 1831 (1048 kobiet) zalicza się do osób długotrwale bezrobotnych. Osoby te stanowią 56% ogółu bezrobotnych. Aż 803 osoby z tym statusem nie mają ukończonych 25 lat (25%).

Na terenie powiatu górowskiego maleje liczba osób bezrobotnych, którym przysługuje prawo do zasiłku. W kwietniu było 3345 bezrobotnych, ale jedynie 553 osoby miały prawo do zasiłku, co stanowiło 16,5% bezrobotnych.

W maju bezrobocie na terenie powiatu górowskiego zarejestrowanych było 3272 bezrobotnych (spadek o 73 osoby). Prawo do zasiłku posiadało natomiast 512 osób, czyli 41 mniej niż miesiąc wcześniej. Procentowo daje nam to 15,6% bezrobotnych mających prawo do „kuroniówki”.

Mówiąc krótko – dobrze nie jest. Maj był zawsze tym miesiącem, gdy bezrobocie malało w sposób wyraźny. Tegoroczny maj, chociaż słoneczny i ciepły, nie nastraja optymistycznie osób pozostających w rejestrach PUP. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli bardzo wysokie bezrobocie w powiecie i to przez czas dłuższy. „Gazeta Samorządu i Administracji”(nr 1 z 1 czerwca 2011 r., s. 10), informuje Czytelników o planach rządu na rok 2012: „Poprawy nie odczują natomiast bezrobotni. Środki na ich aktywizację będą na podobnym poziomie, jak w tym roku, przy czym tegoroczne wydatki na ten cel w stosunku do 2010 roku zostały zmniejszone o około połowę”.

Przypomnę tylko, iż znaczący spadek bezrobocia mieliśmy w okresie, gdy z budżetu Państwa wyasygnowano znaczne sumy na aktywizację zawodową i przeciwdziałanie bezrobociu. W stosunku do tego, co mamy obecnie, okres ten jawi się jako „złoty wiek”.

Ratunkiem przed utrzymywaniem się bezrobocia na tak katastrofalnym poziomie, z jakim mamy do czynienia na terenie naszego powiatu są inwestycje. Co prawda od kilku lat o nich się mówi, ale jak na razie tylko mówi. A od mówienia miejsc pracy nie przybywa. Chyba, że mówca nie traci swojego. A to też sukces. Tyle, że tylko mówcy.

Dzisiaj zamiast tabelki z danymi dotyczącymi bezrobocia w gminach i miastach naszego powiatu zestawienie liczbowe. Powód? Problemy techniczne.

Powiat:
Kwiecień – 3345; Maj – 3272; Spadek – 73 osoby.

Gminy:

Góra
Kwiecień – 1938; Maj – 1909; Spadek – 29 osób.

Wąsosz
Kwiecień – 590; Maj – 563; Spadek – 23 osoby.

Jemielno
Kwiecień – 246; Maj – 318; Spadek – 3 osoby.

Niechlów
Kwiecień – 496; Maj – 478; Spadek – 18 osób.

Miasto Wąsosz
Kwiecień – 236; Maj – 228; Spadek – 8 osób.

Miasto Góra
Kwiecień – 1097; Maj – 1071 – Spadek – 26 osób.

Brak komentarzy: